HARI RABU 26 JANUARI 2022

HARI RABU 26 JANUARI 2022 2 Jaga akhlak 26 27 28 29 30 31 1FEBRUARI 23 24 25 26 27 28 29 JANUARI JAMADILAKHIR 7 . 42 7 . 42 7 . 43 7 . 43 7 . 43 7 . 43 7 . 43 12 . 34 12 . 34 12 . 34 12 . 34 12 . 35 12 . 35 12 . 35 6 . 59 6 . 59 6 . 59 7 . 00 7 . 00 7 . 00 7 . 00 6 . 36 6 . 36 6 . 36 6 . 36 6 . 36 6 . 36 6 . 36 5 . 15 5 . 15 5 . 15 5 . 15 5 . 16 5 . 16 5 . 16 5 . 05 5 . 05 5 . 05 5 . 05 5 . 06 5 . 06 5 . 06 6 . 30 6 . 30 6 . 30 6 . 30 6 . 31 6 . 31 6 . 31 3 . 55 3 . 55 3 . 56 3 . 56 3 . 56 3 . 56 3 . 56 26 JANUARI 2022 DALAM kehidupan seharian kita sering diajar untuk menjaga akhlak kita, menjaga diri kita dan menjaga persekitaran kita. Akhlak ini juga mencerminkan identiti kita secara tidak langsung di mana orang di sekeliling kita dapat melihat perilaku kita. Pepatah Melayu ada menyatakan 'Yang tua dihormati dan yang muda disayangi atau dikasihi', ini membawa erti untuk kita mesti menghormati dan menyayangi sesiapa sahaja. Kita tidak boleh berasa sombong atau bangga diri walaupun orang itu kita tidak sukai. Firman Allah Subhanahu Wata'ala dalam Surah Al-Baqarah, ayat 216 antara lain makna terjemahannya: ''Dan boleh jadi kamu benci kepada sesuatu padahal ia baik bagi kamu dan boleh jadi kamu suka kepada sesuatu padahal ia buruk bagi kamu''. Akhlak ini adalah sesuatu perbuatan atau perkataan yang dilakukan atau diungkap pada perkara-perkara yang mendatangkan kebaikan. Pada masa ini, teknologi mengubah perilaku kita daripada seorang yang suka berbicara kepada seorang yang tidak peka akan sekeliling kita. Kerana kita sudah terbiasa dengan kehidupan teknologi seperti telefon bimbit, televisyen, komputer dan alat-alat teknologi pada masa ini. Pada dasarnya, teknologi ini banyak membantu kita tetapi ia juga banyak memberi kesan sampingan kepada kesihatan antaranya mata dan pemikiran. Jadinya penggunaan teknologi sebaiknya ia seimbang. Teknologi ini juga mengubah akhlak atau perilaku kita seperti penerimaan maklumat tidak sahih dan sebagainya. Dalam kita seimbangkan teknologi dengan akhlak kita, beberapa faktor yang perlu ada pada diri seseorang itu ialah menjaga hubungan baik iaitu seperti memberi pertolongan kepada perkara-perkara kebaikan. Sebagai contoh juga jika berlaku kepada diri sendiri, disebabkan kita menjaga hubungan baik pasti ada yang akan membantu kita. Jika kita melakukan sebaliknya, pasti sahaja orang tidak akan peduli akan kita. Sebagai manusia yang tidak lari daripada melakukan dosa, sebaiknya perkara yang penting kita jaga ialah kita mestilah berkata benar. Berkata benar dalam apa jua urusan. Jangan sesekali kita meremehkan orang lain atau memandang rendah orang lain. Kerana setiap apa yang kita lakukan pasti akan dibalas setimpal dengan apa yang kita lakukan kepada orang lain. Sentiasa bersangka baik sesama manusia. Untuk menjadi insan cemerlang dunia akhirat hendaklah kita sentiasa menjaga diri kita, dari segi penampilan kita, menjaga pergaulan kita kerana perkara-perkara tersebut boleh mendatangkan fitnah. Kita tidak tahu apa penilaian orang terhadap kita tetapi bila kita menjaga kemaslahatan kita, insyaaAllah kita akan terpelihara oleh Allah Subhanahu Wata'ala. Menjaga persekitaran juga salah satu akhlak kita. Sebagai contoh, kita membersihkan satu tempat daripada kekotoran. Kerana kita tidak mahu atau tidak suka melihat di suatu tempat itu berlakunya kekotoran kita segera membersihkannya. Marilah kita sama-sama menjaga akhlak dan sentiasa ingin melakukan kebaikan kepada orang-orang di sekeliling kita walaupun kita diperlakukan sebaliknya. Dengan menjaga akhlak ini juga kita akan sentiasa rasa tenang dengan persekitaran dan kehidupan kita seharian. Seimbangkan teknologi dengan akhlak kehidupan seharian kita. Elakkan daripada membuat perkara-perkara tidak baik dan perbanyakkan perkara-perkara mendatangkan kebaikan. Sekian Sidang Pengarang keluaran kali ini. - Ketua Penyuntingan (Fa) BERKENAN UTUS TAHNIAH KEPADA INDIA, AUSTRALIA KEBAWAH Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalamberkenanmenghantar titah-titah perutusan tahniah kepada Presiden Republik India, Tuan Yang Terutama Shri RamNath Kovind dan Perdana Menteri Republik India, Tuan Yang Terutama Shri Narendra Modi. Sementara itu, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam juga berkenan menghantar titah-titah perutusan tahniah kepada Governor-General Komanwel Australia, Tuan Yang Terutama General The Honourable David John Hurley, AC DSC (Retd) dan Perdana Menteri Komanwel Australia, The Honourable Scott Morrison, MP. BANDAR SERI BEGAWAN, Rabu, 26 Januari. - Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan menghantar titah-titah perutusan tahniah kepada Presiden Republik India, Tuan Yang Terutama Shri Ram Nath Kovind dan Perdana Menteri Republik India, Tuan Yang Terutama Shri Narendra Modi dan kerajaan serta rakyat Republik India bersempena dengan Hari Republik India. Sementara itu, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam juga berkenan menghantar titah-titah perutusan tahniah kepada Governor-General Komanwel Australia, Tuan Yang Terutama General The Honourable David John Hurley, AC DSC (Retd) dan Perdana Menteri Komanwel Australia, The Honourable Scott Morrison, MP dan kerajaan serta rakyat Australia bersempena dengan Hari Australia.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTM4NjU2NA==