HARI SABTU 04 DISEMBER 2021

HALUAN HARI ISNIN 14 DISEMBER 2017 N SIONAL 2 HASRAT NEGARA HARI SABTU 4 DISEMBER 2021 COVID-19 tidak jejaskan kemeriahan BDF 4 5 6 7 8 9 10 29 30 1 JAMADILAWAL 2 3 4 5 DISEMBER RABIULAKHIR 7 . 20 7 . 21 7 . 21 7 . 21 7 . 22 7 . 22 7 . 23 12 . 11 12 . 12 12 . 12 12 . 13 12 . 13 12 . 14 12 . 14 6 . 39 6 . 39 6 . 40 6 . 40 6 . 41 6 . 41 6 . 42 6 . 15 6 . 15 6 . 16 6 . 16 6 . 17 6 . 17 6 . 18 4 . 52 4 . 52 4 . 53 4 . 53 4 . 53 4 . 54 4 . 54 4 . 42 4 . 42 4 . 43 4 . 43 4 . 43 4 . 44 4 . 44 6 . 06 6 . 06 6 . 07 6 . 07 6 . 07 6 . 08 6 . 08 3 . 33 3 . 34 3 . 34 3 . 34 3 . 35 3 . 35 3 . 36 4 DISEMBER 2021 M ESKIPUN Negara Brunei Darussalam dilanda gelombang kedua COVID-19 namun itu tidak menjejaskan kemeriahan Brunei December Festival (BDF) pada tahun ini. Mengambil kira situasi pandemik COVID-19 yang sedang melanda negara ketika ini, maka penganjuran BDF tahun ini akan lebih menumpukan kepada acara dan aktiviti yang dapat dilaksanakan secara virtual . Manakala acara-acara fizikal adalah tertakluk kepada Garis Panduan dan Prosedur Operasi Standard (SOP), yang ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan. Menurut Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan, Yang Berhormat Dato Seri Setia Awang Haji Ali bin Apong pada Sidang Media bagi Situasi Terkini Jangkitan COVID-19 di Negara Brunei Darussalam, yang diadakan di Dewan Al-'Afiah, Kementerian Kesihatan, objektif utama BDF diadakan adalah untuk menggalakkan rakyat dan orang ramai bercuti dalam negara dan mempromosikan Negara Brunei Darussalam sebagai salah satu destinasi pelancongan. Ia juga bertujuan untuk menyediakan pelbagai aktiviti menarik sepanjang musim cuti persekolahan pada bulan Disember kepada penduduk tempatan untuk bergiat aktif di dalam negara. Yang Berhormat menjelaskan, sebanyak 50 acara akan diadakan, di mana 42 daripadanya adalah acara berbentuk virtual dan lapan lagi adalah acara berbentuk fizikal. Kesemuanya meliputi acara-acara Islamik; Makanan dan Kulinari; Kebudayaan dan Kesenian; Sukan, Rekreasi dan Pengembaraan; Membeli-belah; juga satu kategori baharu, iaitu Teknologi Digital dan ICT. Beberapa acara virtual , yang akan diadakan adalah seperti, Virtual Hockey Clinic; 5th Brunei Film Blitz; The Tiny Lit Fest; Diskusi Komik; Virtual Cooking Class; Online Shopping; E-Sports Competition dan Coding Conquest Hackaton. Manakala acara-acara fizikal pula adalah seperti, Bengkel Penulisan Jawi dan Ekspo Kaligrafi, di Pengajian dan Kaligrafi Islam Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah; Costume Run; dan Onecity Expo 2021. Sehubungan itu, Yang Berhormat mengingatkan para penganjur acara dan orang ramai, khususnya para pengunjung juga peserta adalah diingatkan untuk sentiasa berhati-berhati dan mematuhi SOP juga Garis Panduan Fasa Peralihan COVID-19, antaranya memastikan hanya pengunjung atau peserta yang mempunyai kod BruHealth hijau dan kuning dibenarkan masuk; memastikan pengunjung / peserta telah menerima dos vaksinasi yang lengkap; juga menjalankan pemeriksaan suhu badan, di pintu-pintu masuk premis. Penganjuran Acara BDF 2021 adalah unik berbanding tahun-tahun sebelumnya dengan adanya acara-acara yang kreatif dan bermanfaat, khusus bagi orang ramai sepanjang musim cuti sekolah Disember ini. Bagi maklumat lanjut mengenai acara BDF, orang ramai bolehlah melayari laman sesawang, www.bruneitourism.com/bdf2021 atau sosial media BDF 2021, iaitu di Facebook, bruneidecemberfest atau Instagram, @bruneidecemberfest . - Ketua Penyuntingan (Ad) Kukuhkan kerjasama ke arah pemulihan mampan Bismillahir Rahmanir Rahim Para tetamu yang dihormati, Tuan-Tuan dan Puan-Puan, Selamat malam. S AYA berbesar hati menyertai awda secara maya, pada majlis ASEAN Business Awards 2021 yang berprestij ini. Malam ini, kita meraikan pencapaian sektor swasta di Asia Tenggara yang mencapai pencapaian cemerlang ke arah menyokong pemulihan ekonomi serantau, pada tahun ini. Pandemik COVID-19 berkembang secara meluas, daripada kecemasan kesihatan, kepada krisis ekonomi global. Sektor swasta mengalami kesan negatif daripadanya pada peringkat global. Tetapi melalui masa yang sukar ini, komuniti perniagaan menunjukkan kekuatan yang luar biasa dan saya bangga menyertai acara yang meraikan daya tahan, inovasi juga semangat untuk mengatasi cabaran tersebut. Sungguh memberangsangkan, pada tahun 2021, rantau ini telah menunjukkan tanda-tanda pemulihan ekonomi, di mana sektor swasta memainkan peranan penting dalam menyumbang kepada usaha pemulihan berkenaan. Oleh itu, adalah penting untuk mengukuhkan kerjasama antara sektor awam dan sektor swasta untuk mencapai pemulihan yang mampan daripada pandemik. Untuk menyokong kerjasama ini, beberapa dialog dan program di antara sektor swasta dan pelbagai Badan-Badan Sektor ASEAN telah meningkat secara mendadak sejak beberapa tahun kebelakangan ini, terutamanya dalam bidang Perusahaan Mikro, Kecil dan Sederhana (PMKS), pelancongan, dan Rantaian Bekalan Global. Program-program seperti ASEAN Business Rountables, ASEAN Business and Investment Summit, dan ASEAN Business Awards, menunjukkan banyak manfaat yang diperoleh, jika kerajaan dan sektor swasta sama-sama berganding bahu. Negara-negara bukan anggota ASEAN juga dilihat turut menunjukkan minat dan memberi sokongan dalam ASEAN Business Award. Para tetamu yang dihormati, Tuan-Tuan dan Puan-Puan, Kerjasama berterusan antara sektor awam dan swasta sudah pasti akan membantu mengenal pasti peluang-peluang ekonomi dan tindakan yang relevan untuk terus menyokong perniagaan dalam membangunkan asas yang kukuh dan meneroka gelombang inovasi baharu untuk menjalankan perniagaan. Apabila kita memasuki fasa baharu transformasi digital ekonomi, kemajuan teknologi yang pesat membentuk semula persekitaran ekonomi kita. Oleh itu, sektor swasta, khususnya PMKS, hendaklah menyesuaikan diri dalam era digital global pada masa kini, dengan meningkatkan tahap kapasiti masing-masing, bagi persediaan memasuki pasaran-pasaran baharu, di luar negara. Acara hari ini merupakan satu pengiktirafan daripada kerja keras dan sumbangan sektor swasta terhadap usaha pemulihan ekonomi kita. Oleh itu, saya mengucapkan tahniah kepada pemenang-pemenang anugerah tahun ini, yang mengiktiraf bukan sahaja kedayatahanan awda, dalam menghadapi cabaran yang dibawa oleh pandemik, tetapi juga usaha awda dalam bidang berkepentingan seperti Kelestarian, Pembangunan Kemahiran juga Keusahawanan wanita. Tajaan yang diterima daripada pihak korporat adalah sangat menggalakkan, yang mana mereka mendedikasikan pendapatan mereka untuk tujuan sosial, haruslah disanjung dan dedikasi mereka itu akan dianugerahkan dengan Brunei Special Award for Emerging Social Enterprises. Sebagai penutup, dengan penganugerahan kepada syarikat-syarikat atas dedikasi ikhlas mereka, kita cabar diri kita untuk membuat yang lebih baik. Potensi untuk melakukan sesuatu yang lebih baik akan sentiasa ada, dengan motivasi, dorongan dan sokongan yang betul, syarikat boleh berkembang dan menyumbang kepada masyarakat, negara dan serantau. Saya ingin melihat kerjasama berterusan antara sektor swasta dan awam untuk mencapai persekitaran yang lebih dinamik, mampan juga berdaya saing, supaya kita boleh pulih lebih kukuh bersama-sama. DULI Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri berkenan mengurniakan sabda menerusi rakaman video, pada Majlis Pembukaan Rasmi Anugerah Perniagaan ASEAN (ABA) 2021, pada 30 November 2021. Terjemahan oleh : Dayang Hajah Apsah Haji Sahdan / Shadan

RkJQdWJsaXNoZXIy MTM4NjU2NA==