HARI SABTU 04 DISEMBER 2021

''WARGA Perkhidmatan Awam yang baik ialah mereka yang berkhidmat dengan jujur dan amanah, bukan yang cekap tetapi curang. Kecekapan tidak akan bernilai apa-apa jika ia digunakan untuk menganiaya manusia''. - Titah Sempena Hari Perkhidmatan Awam Ke-24. ''NABI Muhammad bukanlah bapa sebenar bagi seseorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia ialah Rasulullah dan penutup nabi-nabi. Dan Allah adalah Maha Mengetahui tiap-tiap sesuatu''. - Firman Allah Subhanahu Wata’ala dalam Surah Al-Ahzab, ayat 40. 4.42 4.52 6.15 6.39 12.11 3.33 6.06 7.20 TAHUN 66 / BILANGAN 145 EDISI SABTU / PERCUMA JABATAN PENERANGAN 27 5,960 263 | 0 127 4,022 Berita Utama 5 1 ,142 10 41 14,647 ! " # $ % &'& ( ( ) '' ' ! " ' ' # $ % ' >> Muka 9 Oleh : Nooratini Haji Abas Maklumat setakat 3 DISEMBER 2021, 5.00 petang PATUHI arahan pengasingan di rumah >> Muka 3 29 1443 4 DISEMBER 2021 / Siaran Akhbar : Jabatan Perkhidmatan Awam Kenaikan pangkat pegawai kanan kerajaan BANDAR SERI BEGAWAN , Rabu, 1 Disember. - Jabatan Perkhidmatan Awam, Jabatan Perdana Menteri dengan ini memaklumkan, bahawa Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam memperkenankan bagi Pegawai Alam Sekitar Kanan, di Jabatan Alam Sekitar, Taman dan Rekreasi, Dayang Martinah binti Haji Tamit dinaikkan pangkat sebagai Pengarah Jabatan Alam Sekitar, Taman dan Rekreasi, di Jabatan Alam Sekitar, Taman dan Rekreasi, Kementerian Pembangunan, pada 11 November 2021. BLOODKAD : A likasi mudah untuk derma darah KEBAWAH Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat bagi menghadiri Majlis Tamat Latihan Kursus All Arms Commando (AACC) dan Penyampaian Beret Hijau bagi anakanda baginda, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri 920 Mejar (U) Pengiran Muda 'Abdul Mateen. Berangkat mengiringi baginda, paduka anakanda baginda, Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri 'Azemah Ni'matul Bolkiah. - Foto : Muhammad Asri Haji Awang Abas. KECEMERLANGAN DYTM RAIH BERET HIJAU, TAMATKAN AACC LONDON, UNITED KINGDOM , Khamis, 2 Disember. - Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, petang ini, berkenan berangkat bagi menghadiri Majlis Tamat Latihan Kursus All Arms Commando (AACC) dan Penyampaian Beret Hijau bagi Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri 920 Mejar (U) Pengiran Muda 'Abdul Mateen ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah, yang berlangsung di Commando Training Centre Royal Marines (CTCRM), Lympstone, Devon, United Kingdom. Negara catat 10 kes COVID-19 BERAKAS , Jumaat, 3 Disember. - Negara Brunei Darussalam mencatatkan kes jangkitan COVID-19 terendah hari ini, dengan hanya 10 kes baharu, yang membawa jumlah keseluruhan kes COVID-19 kepada 15,142 orang. Kenyataan itu, dikongsikan oleh Menteri Kesihatan, Yang Berhormat Dato Seri Setia Dr. Awang Haji Md. Isham bin Haji Jaafar pada Sidang Media bagi Situasi Terkini Jangkitan COVID-19 di Negara Brunei Darussalam, yang diadakan di Dewan Al-'Afiah, Kementerian Kesihatan, di sini. Jelasnya, terdapat tambahan satu kes baharu pada satu kluster aktif yang sedia ada, pada hari ini, yang merupakan kontak terdekat bersama beberapa kes positif sebelumnya. Bukan itu sahaja, Yang Berhormat menambah, terdapat dua kluster baharu lagi dikesan, yang melibatkan enam kes. Satu daripada kluster baharu tersebut, menurut Yang Berhormat, adalah Kluster TM Majeed, iaitu kluster rumah yang menempatkan pekerja-pekerja syarikat berkenaan. ''Empat kluster lagi telah ditutup setelah tidak ada kes dikesan, di dalam kluster berkenaan selama 28 hari. Oleh yang demikian, jumlah kluster yang aktif adalah 122 kluster,'' tambah Yang Berhormat. Siaran Akhbar : Jabatan Perdana Menteri INSPIRASI, bermotivasi dalam sukan yang diceburi BINA tadbir urus berdaya tahan perangi rasuah

RkJQdWJsaXNoZXIy MTM4NjU2NA==